Obchodní podmínky


SILIKÁTOVÝ SVAZ z.s.
Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
IČO: 45249491, DIČ: CZ45249491, plátce DPH
Spolek je vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka: L4944

kontakt: PhDr. Eduard Justa, předseda, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 606 830 683 

Expedice zboží:
adresa: U klubu 302, 330 12 Horní Bříza (areál Střední školy Horní Bříza)
kontakt: Bc. Marie Zábranská, 775 505 929, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese silis.cz. 

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. Prodávající je SILIKÁTOVÝ SVAZ z.s. se sídlem Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČO 45249491, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4944.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Kupní smlouva

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech - zboží již není na skladě nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
 2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 
 2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Objednávka, balné, doprava a platba

 1. Česká republika:
  1. Objednávka: http://www.silis.cz/eshop (členské firmy svazu - objednávka a ceník je k dispozici v interní části)
  2. Balné: 0 Kč
  3. Doprava: do 1 kg jako Cenné psaní, od 1 kg do 20 kg jako Cenný balík dle ceníku České pošty. 
  4. Platba: Dobírkou - ceník České pošty nebo Platba předem na účet Silikátového svazu u Fio banky 2700699376/2010, která neobsahuje cenu dobírky (jako variabilní symbol uvedete číslo objednávky)
 2. Slovensko:
  1. Objednávka: http://www.silis.cz/eshop   
  2. Balné: není zpoplatněno
  3. Doprava: dle ceníku České pošty (eshop není upraven na dopravu na Slovensko, vygenerovaná automatická objednávka v této části je neplatná a slouží pouze jako seznam zboží)
  4. Platba: Na kontaktní e-mail obdržíte k odsouhlasení celkovou cenu (zboží + dopravu), po vašem souhlasu obdržíte fakturu pro platbu předem na EUR účet Silikátového svazu u Fio banky. Po připsání částky na účet (2300699393/2010) bude zboží zasláno.

Reklamace

 1. Pokud jste obdrželi zboží, které i přes naši kontrolu je poškozené nebo má výrobní vadu, postupujte takto.
 2. Připravte si číslo vaší objednávky (najdete ho na potvrzení o objednávce ve své mailové poště) a zboží, které reklamujete. 
 3. Kontaktujte nás na telefonní číslo 775 505 929 v pracovní dny od 10-13 hodin a reklamaci vyřídíme po telefonu nebo napište na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  , kde uvedete číslo objednávky, název reklamovaného zboží a popis zjištěných závad.

Zaslání reklamovaného zboží

 1. Zákazník doručí zboží poštou na adresu expedice zboží – U klubu 302, 330 12 Horní Bříza na své náklady, pokud se s prodávajícím vzájemně nedomluví na jiném způsobu vyřešení reklamace.
 2. Pokud bude reklamované zboží posláno bez předešlé konzultace s on-line obchodem, měla by zásilka obsahovat průvodní dopis s informací o povaze a rozsahu zjištěných vad a číslem objednávky.
 3. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, nejdéle do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání dokladu o nákladech na zpětné zaslání zboží (mailem - scan podacího lístku + účet bankovního účtu, kam vrátit náklady spojené se zpětným zasláním). Lhůta se týká i vrácení peněz za reklamované zboží a náklady zaslání.

Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. 
 2. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.


Dne 1.12.2014.

Jsme členem

 • Banner
 • Banner

Naše záštita

 • Banner

Spolupracujeme

 • Banner
 • Banner

Doporučujeme