Page 72 - Keramick

Basic HTML Version

www.promatpraha.cz
High Performance Insulation
Již více než 4 desetiletí se firma Promat řadí mezi firmy, které se úspěšně uplatňují
v rozličných oborech vysokoteplotních technologií. Kromě tradičních odvětví:
sklářství, keramika, hutnictví, cementářství a chemických výrob je snaha uplatnit
progresivní izolační materiály i v nově se rozvíjejících oborech, jako jsou sluneční
elektrárny, výroba palivových článků, apod.
Vedle dodávky kvalitních žárovzdorných a izolačních materiálů jsme připraveni
zajistit také odpovídající inženýrský a technický servis tak, aby technická řešení byla
úspěšně propojena s ostatními technologickými částmi daného zařízení. Cílem je
vždy propojit kvalitní materiály se špičkovým technickými znalostmi a dovednostmi.