Page 3 - Keramick

Basic HTML Version

3
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
Redakce
Keramického zpravodaje
Editor
Ing. Karel Pavlík
Redaktorka
Monika Molnárová
Redakční rada
Ing. Jindra Drottnerová
Prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.
Ing. Karel Lang, CSc.
Doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Doc. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst
Ing. Magda Purkrábková
Ing. Jiří Sedmidubský, CSc.
Petr Schlattauer
Ing. Vladimíra Slípková
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D. (předseda)
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Ing. Miroslav Škrášek
Doc. Ing. Pavol Vadász, Ph.D.
Recenzenti
Doc. Ing. Jaroslav Kunc, CSc.
Doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.
Prof. Ing. Mikuláš Švéda, Ph.D.
Prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.
Ing. František Žoček, Ph.D.
Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Zpracovatelé anotací
Ing. Vladimír Dufek, CSc. (Df)
Doc. Ing. Jaroslav Kunc, Csc. (Kc)
Ing. Lubomír Lejsek (Le)
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D. (St)
KERAMICKÝ ZPRAVODAJ
Referátový časopis pro silikátový průmysl
Vydavatel: Silikátový svaz, Nádražní 76, 150 00 Praha 5-Smíchov
Redakce a příjem inzerce: Monika Molnárová, Silikátový svaz, Nádražní 76, 150 00 Praha 5-Smíchov
IČ: 45249491, tel.: 224 932 884, fax: 224 933 891, e-mail: vtei@silis.cz, silis@silis.cz, http://www.silis.cz
6 čísel, ISSN: 1210-2520, evid. č. MK ČR E 18837
Grafická úprava, sazba a tisk: Grafotechna Plus, s.r.o.
Obsah
strana
ročník 29
číslo 6/2013
přírodní a alternativní suroviny – úpravnictví a technologie – výrobky silikátového průmyslu – zkušební
postupy a metody – normalizace a patenty – průmyslová ekologie a životní prostředí – trendy vývoje
Posouzení vlastností kusového vápna páleného v „tradiční“ vápenné peci 6
J. Válek, T. Matas, J. Jiroušek, D. Machová, V. Petráňová, D. Frankeová
Využití matematicko-ekonomického modelování při financování
11
investic v těžebních podnicích
L. Kučerová, J. Lukšová
Vyjadrovacie kartografické prostriedky v Maďarsku
15
M. Mikovčáková, M. Mikoláš, J. Jungvirtová, H. Růčková
Anotace ze zahraničních odborných časopisů
18
Vynálezy - patenty
37
Normalizace
39
Firmy – technologie – výrobky – veletrhy
40
Projektování ve stavebním průmyslu v roce 2013
40
P. Dalecký
Ceny surovin
42
Z českých časopisů
44
Design
45
Mezinárodní studentské porcelánové sympozium po páté
45
P. Jarkovský
Náš člověk v Japonsku
48
Historie
52
Keramické ozvěny (5)
52
J. Kunc
Společenská kronika
54
Odešel Libor Vyhnanovský
54
Karel Pavlík čestným členem Silikátového svazu
54
Silikátový svaz informuje
55
ství