Page 38 - Keramick

Basic HTML Version

38
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
304163
Uděleno: 16.10.2013
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostrava-
-Poruba, CZ
Slíva Doc. Ing. Ph.D. Aleš, Václavovice, CZ
Míková Ing. Ph.D. Jana, Ostrava-Martinov, CZ
Famfulík Ing. Ph.D. Jan, Ostrava 3, CZ
Způsob a zařízení pro snímání výšky hladiny sypké
hmoty v zásobníku
Způsob a zařízení pro snímání výšky hladiny sypké hmoty (5)
v zásobníku (1) využívá pro svá měření rozdílu napětí, které
je zjistitelné na svorkách elektromotoru (4). Zařízení pro mě-
ření tohoto rozdílu je ve svislé poloze ukotveno do zásobní-
ku (1), tak aby se nedotýkalo jeho dna, a aktivováno. Touto
aktivací dojde k rotaci tyče (2) zařízení, která je napojena na
elektromotor (4), v jehož vrchní části se nacházejí svorky pro
měření. Na této tyči (2) jsou v pravidelných roztečích pevně
ukotveny třecí kotouče (3). Při rotaci třecích kotoučů (3),
v měřeném materiálu, na tyči (2) dochází ke vzniku elek-
trického napětí. Toto elektrické napětí měřené na svorkách
elektromotoru (4) je úměrné výšce hladiny sypké hmoty (5)
v zásobníku. Toto zařízení je možné použít v oblasti sklado-
vání materiálu, zejména sypkých hmot.
UŽITNÉ VZORY
26073
Zapsáno: 11.11.2013
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební,
Praha, CZ
Doc. Ing. CSc. Jaroslav Výborný, Praha - Smíchov, CZ
Prof. Ing. DrSc. Robert Černý, Praha - Chodov, CZ
Ing. Ph.D. Miroslav Vacek, Dolní Bukovsko, CZ
Jan Smola, Příbram, CZ
Cihelný blok
Zveřejněné překlady evropskýchpatentovýchspisů
EP 2423400
E04B 2/16
Schreck, Paul, 97892 Kreuzwertheim, DE
Zdivo z dutých tvýrnic s předem připraveným zesíle-
ním a vrstvou malty
EP 2059368
B24D 3/34
B24D 7/04
Saint-Gobain Abrasives, Inc., Worcester, MA 01615-0138, US
Klett Michael W., Holden, Massachusetts 01520, US
Conley Karen M., Amesbury, Massachusetts 019130, US
Brusný nástroj vyztužený krátkými vlákny
EP 1923367
C04B 7/43
C04B 7/36
LAFARGE, 75016, Paris, FR
Paxton, Colin, 69003 Lyon, FR
Weichinger Michael, 69970 Chapponay, FR
Způsob výroby cementu
EP 2105544
E03D 11/14
F16L 5/04
Geberit International AG, 8645 Jona, CH
webwr Lothar, 8646 Wagen, CH
Sanitární zařízení s protipožárním prvkem
EP 2340236
C04B 7/43
F27B 7/20
ThyssenKrupp Resource Technologies GmbH,
59269 Beckum, DE
Kupper Detlev, 48291 Telgte, DE
Způsob a zařízení pro výrobu cementového slínku
EP 2572813
B22D 41/18
Refractory Intellectual Property GmbH a Co., KG, 1100,
Wien, AT
Nitzl Gerald Di, 2500 Baden, AT
Keramická žárovzdorná zátka
EP 2055854
E04D 1/12
Imerys TC, 69760 Limonest, FR
Cambier Carryl, 81100 Castres, FR
Delangue Thierry, 69610, Sainte Foy l´Argentiere, FR
Dubost Daniel, 69610, Sainte Foy l´Argentiere, FR
Krytinová taška odpovídající několikanásobku plochy
normalizované tašky
EP 2054567
E04F 13/14
Italcementi S.p.A., 24121 Bergamo, IT
Alfani Roberta, I-24128 Bergamo, IT
Prefabrikované cemnetové produkty s fotokatalytic-
kou aktivitou
EP 2168923
C03B 5/182
Asahi Glass Company, Limited, Chiyoda-ku Tokio 100-8405,
JP
Funakoshi Hisashi, Tokio 100-8405, JP
Pec pro tavení skla a způsobvýroby skleněného výrobku
4
2
1
3
5