Page 42 - Keramick

Basic HTML Version

42
UŽITNÉ VZORY
21623
Zapsáno: 10. 01. 2010
Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ
Špatenka Prof. RNDr. CSc. Petr, České Budějovice, CZ
Horáková Ing. Ph.D. Marta, Liberec, CZ
Hladík Ing. Ph.D. Jan, Liberec, CZ
Horník Ing. Ph.D. Jakub, Praha, CZ
Nátěrová hmota obsahující plniva pro zlepšení
oděruvzdornosti a pružnosti
21600
Zapsáno: 03. 01. 2011
Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ
Kucharczyková Ing. Ph.D. Barbara, Třanovice, CZ
Daněk Ing. Ph.D. Petr, Brno, CZ
Misák Ing. Petr, Brno, CZ
Vymazal Doc. Ing. Ph.D. Tomáš, Brno, CZ
Zařízení pro měření poměrných přetvoření betonu
a cementových kompozitů
21513
Zapsáno: 29. 11. 2010
SATSYS Technology a.s., Olomouc, CZ
Sadlek Petr, Olomouc, CZ
Čech Ing. Pavel, Praha, CZ
Sanační suchá omítková směs
21504
Zapsáno: 29. 11. 2010
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, CZ
Čechmínek René Ing., Brno, CZ
Svoboda Miroslav Ing., Rosice, CZ
Junek Jiří Ing., Brno, CZ
Čupera Emil Ing. CSc., Drásov, CZ
Směs ke zhotovení stavebních prvků pro odporové
topení, vložka zhotovená z této směsi a stavební
dílec obsahující vložku
21522
Zapsáno: 06. 12. 2010
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,
Ostrava-Poruba, CZ
Slíva Doc.Ing. Ph.D. Aleš, Václavovice, CZ
Bortlík Ing. Ph.D. Petr, Malé Hoštice, CZ
Kruczek Bc. Jan, Petrovice u Karviné, CZ
Pohyblivé zařízení pro vyprazdňování korečkového
dopravníku
EP 1720808
C03C 17/42
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 94200 Courbevoie, FR
Duran Maxime, C/O Saint-Gobain Recherche, F-93300
Aubervilleirs, FR
Huignard Arnaud, C/O Saint-Gobain Recherche, F-93300
Aubervilleirs, FR
Substrát, jako je skleněný substrát, s hydrofobním
povrchem a zlepšenou trvanlivostí hydrofobních
vlastností
EP 1846345
C04B 38/00
Uhde GmbH, 44141 Dortmund, DE
Borsig Process Heat Exchanger GmbH, 13507 Berlin, DE
Werth Steffen 42653 Solingen, DE
Dinges Nicole, 72762 Reutlingen, DE
Kilgus Mirjam, 72293 Glatten, DESchiestel Thomas, 70565
Stutgart, DE
Kompozity z dutých keramických vláken, způsob
jejich výroby a jejich použití
EP 2051949
C03B 7/16
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC., Perrysburg,
OH 43551-2999, US
Cramer Jeffrey, W, Liberty Center, OH 43532, US
Rozváděč dávek skloviny
ZVEŘEJNĚNÉ PŘEKLADY EVROPSKÝCH PATENTOVÝCH SPISŮ
APROCHEM 2011
20. chemicko-technologická konference
11. – 13. 4. 2011
Kouty nad Desnou, Jeseníky, Hotel Dlouhé Stráně
www.aprochem.cz
Keramický zpravodaj 27 (1) (2011)