Page 18 - Keramick

Basic HTML Version

18
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Tab. 2
Přehled materiálů posuzovaných v této práci
Číslo
Vzorek
Příprava
L
*
a
*
b
*
YI
Z%
HV (GPa) E (GPa)
koroze
vz.
HNO33
HCl (μ/h)
1
Standard Au 24 Kt
vakuové
88,53
6.98
37,7
68,16 36,19
2,14
81
napaření
2
Au 18 Kt šperk
odlitek
88,49
0,45 28,73
54,45 43,42
4,0
--
3
Mosaz pigment
Leštěný
77,15
3,96
26,8
55,69 29,95
--
--
Cu
0,7
Zn
0,2
Al
0,1
prášek
4
Mosaz Ms 66
odlitek
70,48
8,21
42,5
86,67 15,13
1,9
110
5
Tužka zlaté barvy
Pasta Al+C.I.
*
66,29
8,33 31,76
57,12 16,69
6
Kyocera - standard US patent
61,02
5,44 29,91
72,14 13,62
11,0
7
TiN CVD
CVD
58,9
13,81 29,01
82,36 12,55
18,9
8
TiN MS
MS
*
68,86
6,11 40,11
82,47 14,97
15,5
9
TiN
plasma spray
62,66
0,95
6,17
17,07 27,12
21,2
251
10
TiN-SPS
SPS
55,94
8,0
19,79
59,89 14,16
11
TiN
HP-Belt
82,53
1,82 29,27
54,98 34,75
22,5
375
3,6
12
TiCxNy
CVD
72,81
4,70 35,02
72,11 20,02
22,2
12a
TiCxNy v Na
2
S
CVD
72,69
4,15 34,52
70,15 20,74
--
13
TiN-W 75 %
HP-Belt
67,8
3,21
9,85
26,83 30,51
--
13a
TiN-W v lučavce
53,06
1,99
9,37
29,35 16,50
15-18
14
TiN-Sc 5 %
HP-Belt
74,35
3,23 26,49
55,9
27,01
16,2
15
TiN-Sc 10 %
HP-Belt
69,75
7,47 41,37
84,92 15,09
--
16
TiN-ZrO
2
52 %
HP-Belt
68,04
6,86 29,62
68,37 19,15
--
17
TiN-Sc
2
O
3
50 %
HP-Belt
57,4
7,81 31,79
80,91 10,64
18
Ti
0,9
Sc
0,1
N
MS
*
70,06
5,09 28,06
62,71 21,77
19
ZrN
Plasma spray
56,42
5,39 21,88
65,88 12,75
18,2
252
20
ZrN
HP-Belt
53,9
4,46 11,09
36,55 16,37
21,0
386
*
MS magnetron sputtering, YI-Yelow Index, Z% bělost,
*
C.I. pigment Yellow 83 –C
36
H
32
Cl
4
N
6
O
8
Tab. 3
Rychlost koroze v lučavce královské
Materiál
TiN-keramika
Cermet TiN+W
W-plech
Rychlost koroze (μm/h)
3,6 ± 0,2
15 až 18
4 až 6
Obr. 6
Pozice vybraných
vzorků z tabulky
2 na barevnostní
mapě