Page 19 - Keramick

Basic HTML Version

19
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Obr. 7
Tvrdost a E-moduly TiN a ZrN
Obr. 8
Heterogenní struktura vzorků TiN (a), TiN-Sc (b), TiN-W (c,d) korodovaná lomová plocha