Page 67 - Keramick

Basic HTML Version

67
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Michel Goldstyn
Keramikou se zabývá od roku 1974. Žije a tvoří v obci Lé-
véjac. Vytváří užitkové a dekorativní předměty z porcelánu
a kameniny. K dekoraci porcelánu užívá techniku smaltů
a vymývaného střepu.
Vystavil dekorativní předměty v průsvitném porcelánovém
střepu s plastickým dekorem doplněným jemnou platinovou
nebo zlatou linkou. Návštěvníky výstavy zaujal velkou, objem-
nou kameninovou žardiniérou. Zajímavá je výroba tak roz-
měrné nádoby pomocí rozebíratelné dřevěné konstrukce, na
níž je namotané lano, na které se nanáší keramická hmota.
Eva Roučka
Vystudovala keramiku na pražské VŠUP. Ve Francii žije již
třicet pět let. Zabývá se figurou s filozofickým podtextem -
kritikou současného člověka. Vedle keramiky se zabývá dře-
věnou plastikou. Kresbou, a okrajově sklem. Její živelnost
se promítá i do její tvorby. Na výstavě se prezentovala pře-
vážně expresivně pojatou keramickou plastikou, doplněnou
o kresbu a užitné předměty z porcelánu skla a kovu.
Sdružení ESPRIT PORCELAIN sdružuje vybrané osoby, zabý-
vající se profesionálně i amatérsky keramikou, kteří se ve
spolupráci s porcelánkou v Limoges snaží o oživení designu
porcelánových výrobků, v duchu dnešní doby. Výsledkem
jsou technicky a technologicky náročné výrobky mnohdy
kombinované s jinými materiály jako je sklo, dřevo, kov.
Prof. Christian Couty
Zakladatel a prezident sdružení «esprit Porcelaine». Žije
a pracuje ve městě Limoges. Je profesorem na Národní ško-
le umění Limoges
(ENSA Limoges-Ecole Nationale Supérieu-
re d‘Art)
, kde vyučuje design keramiky. Vystudoval Vysokou
školu dekorativních umění města Limoges. Po jejím absol-
vování pracoval 10 let jako modelář-designér v porcelánové
manufaktuře v Limoges.
Jeho práce se vyznačují technickou náročností a preciz-
ním provedením. V Dubí se prezentoval stolním nádobím
s výraznou barevností a precizně provedenými, technicky
náročnými světelnými objekty.
Marie-Eveline Savorgnan
Studovala na Ecole des Beaux-Arts v Toulouse odkud po
dvou letech přestoupila na Istituto per la Statale d‘Arte
Ceramica Faenza, (restaurování keramiky), kde se seznámila
s keramickými technikami. Po návratu do Francie strávila tři
roky studiem porcelánu v Národní škole dekorativních umě-
ní v Limoges (1988-1991). V roce 1993 otevřela v Toulouse
vlastní studio
“Mes-CERAMIQUES“.
Zabývá se tvorbou
porcelánových předmětů. Ve své tvorbě využívá kontrastu
bílého porcelánu a barevných glazur a světelných možností,
které nabízí porcelánový střep. Na výstavě se prezentovala
porcelánovými užitkovými a dekorativními předměty s plas-
tickou bílou a barevnou dekorací.
Obr. 3
Christian Couty
Obr. 4
Marie-Evelyne Savorgnan
Obr. 5
Michel Goldstyn
Obr. 6
Makoto Komatsu
Obr. 7
Keiichi Tanaka