Page 45 - Keramick

Basic HTML Version

45
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
DESIGN
(Design)
Johannes Klippel pracoval na náročném úkolu řešení a reali-
zace konvice poprvé. Výsledek byl funkční a tvarově zajímavý.
Na práci Emile Breit se pozitivně projevila její profesní zkušenost.
Realizaci konvic měla dobře technicky promyšlenou a připravenou.
Čínská studentka Lu Bingzhao studující v Krefeldu design, řešila pro-
vedení svých konvic v kombinaci dřevěné úchytky s porcelánovýmtě-
lemkonvice. Její konvice se vyznačovaly technicky náročnou realizací.
Dokonalou přípravu na sympozium opakovaně prokázali
studenti profesora Makoto Komatsu z tokijské Musashino
Art University. Pan profesor věnuje výběru studentů velkou
péči, např. doporučení k účasti získali jeho studenti na zá-
kladě výsledků v ateliérové soutěži:
Klasickou podobu konvic si zvolila Mahoko Tomimatsu.
Pro dekoraci plochých, biskvitových konvic využil Haruka
Sugiyama možnosti kombinace barevných porcelánových
hmot s bílým porcelánem. Čistě působila varianta bílých bis-
kvitových konvic s mosaznými oušky.
Masashi Hirano vedle modelované konvice vytvořil tvarově
zajímavou funkční konvici inspirovanou origami s oušky ze
štípaného rákosu. Sítotiskový dekor aplikovaný pod glazuru
si připravil v Japonsku.
Student Hecheng Wang, původem z Číny, vytvořil náhradu
oušek nebo úchytek omotáním vlněné příze nebo motouzu
kolem těla konvice.
Českou republiku zastupovala studentka ústecké univerzi-
ty Barbora Šimková a jako host student bechyňské Střední
uměleckoprůmyslové školy Petr Čípa:
Barbora Šimková připravila pro sympozium zajímavou níz-
kou konvici, vytvořenou pomocí provazu a lana a vertikální
tvar konvice s tvarovým řešením podední kopírujícím plas-
tický dekor víčka.
MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ PORCELÁNOVÉ
SYMPOZIUM PO PÁTÉ
(International students porcelain symposium for the
fifth time)
PAVEL JARKOVSKÝ
Ve druhé polovině měsíce září 2013 proběhlo v dubském
ateliéru Design keramiky
ústecké univerzity páté Me-
zinárodní studentské porce-
lánové sympozium na téma
čajová konvice. Sympozia se
zúčastnilo deset vybraných
studentů ze čtyř zemí, stu-
dujících na čtyřech vysokých
školách. Sympozium a po
něm následující Meziná-
rodní keramický workshop
proběhly v přátelské a tvůrčí
atmosféře.
Jako obvykle vysokou ře-
meslnou úroveň měly práce
studentky prof. Huberta Ki-
ttela z Burg Giebichenstein
v Halle Claudie Bischoff,
která patří k tradičním
účastníkům sympozia. v de-
koraci uplatnila dobře svoji
zkušenost s dekorací kobaltem pod glazuru. Zajímavé byly její
plastické dekory. Její kolegyně Marie-Luise Knittel se zúčastni-
la sympozia poprvé. Vytvořila nápadité funkční konvice, které
byly výborně řemeslně provedené. Přitom využila jak mož-
nosti práce s barevným porcelánem ve stylu wedgwood, tak
i dekoraci pod gla-
zuru. Obě studentky
potvrdily vysokou vý-
tvarnou a technickou
úroveň školy prof.
Huberta Kittela.
Studentky a student
z Hochschule Nie-
derrhein z Krefeldu
přes své malé zkuše-
nosti s porcelánem
a s technickou přípra-
vou pracovali s vel-
kým zaujetím a se
zájmem o maximální
pochopení pro ně
málo známého ma-
teriálu. Jejich práce
patřily svým tvarovým
i technicky náročným
pojetím k zajímavým
realizacím:
Pavel Jarkovský - z vernisáže
Mezinarodní keramický workshop 2013