Page 46 - Keramick

Basic HTML Version

46
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
je zastoupena ve sbírkách v New Yorku, Německu a v řadě
dalších evropských zemí. Ve své tvorbě respektuje křehkost
porcelánu a využívá jeho optických vlastností. Na citlivém
chápání těchto vlastností jsou postaveny její porcelánové ob-
jekty. Stejně tak jako Antonella Cimatti se ochotně podělila
o tajemství své tvorby. Se svým manželem Stefanem Passigem
Petr Čípa vytvořil konvičky na hrnčířském kruhu, dekorované
solemi.
Na sympozium navázal ve dnech 26. až 29. 9. Mezinárodní
keramický workshop, který byl určený odborné veřejnos-
ti. Workshop byl zaměřen na práci se současnými, zejmé-
na oxidačními porcelánovými hmotami a na jejich výpal.
Hlavními přednášejícími byly keramičky Antonella Cimatti
z Faenzy, Claudia Biehne z Lipska, německý výrobce pecí
Helmuth Rohde a český keramik Vladimír Groh.
Antonella Cimatti přednáší na Ballardiniho Art Institutu ve
Faenze. Technologii tvorby má založenou na vlastní recep-
tuře úpravy porcelánu smíšeného s celulózou. Tato techno-
logie jí umožňuje vytvářet křehké krajkové objekty, dekora-
tivní misky, talíře, poháry, světelné objekty. Pomocí injekční
stříkačky nanáší porcelánovou hmotu na sádrový konvexní
či konkávní podklad. Svoji práci nejen předvedla, ale umož-
nila účastníkům workshopu si tuto techniku pod jejím do-
hledem vyzkoušet.
Claudia Biehne z Lipska, absolventka školy prof. H. Kittela
patří k mladší generaci německých keramiků. Svými pracemi
Ukázka práce Barbora Šimková
Ukázka práce Haruka Sugiyama
Ukázka práce Masashi Hirano
Ukázka práce Antonella Cimatti
Ukázka práce Marie-Luise Knittel
Ukázka práce Petr Čípa
Ukázka práce Masashi Hirano