Page 47 - Keramick

Basic HTML Version

47
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
předvedla výrobu rozměrné vázy z oxidačního porcelánu
technikou lití za předchozí aplikace koláže různých materiálů
na stěny formy. Ve své přednášce popsala techniku své práce
a upozornila studenty na nutnost hledání vlastní cesty.
Německý výrobce kera-
mických pecí Helmuth
Rohde předvedl pálení
v malé studiové plyno-
vé peci o obsahu 80 l na
propanbutan s jedním
hořákem, která je vhodná
pro malé výrobce porcelá-
nu např. pro ateliérovou
produkci s výpalem na
1310 °C. Vedle této pece
provedl výpal i ve starší
peci z roku 1993, ve kte-
ré se uskutečnil úspěšně
výpal tvrdého dubské-
ho porcelánu na teplotu
Ukázka práce Lu Bingzhao
Ukázka práce Hecheng Wang
Ukázka práce Johannes Klippel
Ukázka práce Claudie Bischoff
Ukázka práce Emile Breit
výpalu 1330 °C. Možnosti experimentálního pálení za pří-
tomnosti pana Rohdeho bylo využito k výpalu oxidačních
porcelánů (oxidační i redukční pálení), prezentovaných kera-
mikem Vladimírem Grohem. Pan Groh zde předvedl porce-
lánové hmoty firem Wit-
gert, Imerys a Ceradel.
Workshop doplnil před-
náškou profesor Kittl.
O workshopy v Dubí se
zajímají keramici nejen
z Čech a Slovenska, ale
i z dalších evropských
zemí - Belgie, Německa,
Polska, Nizozemí, Anglie
a také z Japonska. Mezi
účastníky workshopů fi-
gurovali jména jako prof.
Hubert Kittel z Halle, prof.
Knut Michalk z university
v Krefeldu, prof. Makoto
Helmuth Rohde