Page 13 - Keramick

Basic HTML Version

13
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Vzorek č.
1
2
3
4
5
5 (bez
0(vzorek
nečistot)
Promat)
Teplota
1050
o
C
800
o
C
600
o
C
500
o
C
400
o
C
400
o
C
neexpo-
expozice
novaný
SiO
2
47,74
48,52
49,55
50,05
50,35
42,11
48,74
hm.%
hm.%
hm.%
hm.%
hm.%
Al
2
O
3
46,82
45,30
47,61
46,84
45,74
54,53
50,69
ZrO
2
2,97
2,15
2,49
2,64
2,46
2,68
0,0098
Na
2
O
1,33
0,671
0,089
0,104
0,751
0,237
0,234
K
2
O
0,515
2,95
0,0342
0,061
0,091
0,083
0,102
CaO
0,075
0,132
0,055
0,069
0,154
0,093
0,075
MgO
-
0,074
0,0215
0,064
0,053
0,084
0,067
Cr
2
O
3
0,205
-
0,0026
-
0,013
-
-
Fe
2
O
3
0,135
0,087
0,053
0,066
0,179
0,070
0,042
TiO
2
0,0374
0,0340
0,0303
0,0331
0,0364
0,0378
0,0123
NiO
0,044
-
-
-
-
-
-
MnO
0,0305
-
0,0018
-
0,0037
-
-
CuO
-
0,003
-
0,0016
-
0,0017
-
SO
3
-
-
-
-
0,061
-
-
Cl
-
-
-
-
0,0059
-
-
P
2
O
5
0,0151
-
0,0093
0,0288
-
0,0130
Tab. 5
Chemický rozbor exponovaných vzorků pomocí rentgenfluorescenční analýzy
Změny oproti neexponovanému originálnímu materiálu
Porovnáním použitého a původního vláknitého materiá-
lu nebyly nalezeny, při analýze pomocí rtg. difrakce, IČS
analýzy a mikroskopického posouzení (viz obr. 1 a 2),
žádné podstatné změny při teplotách do 950
o
C [2-4].
Při teplotě 1050
o
C dochází však již ke krystalizaci vláken
a jejich zkřehnutí, což je všeobecně známo, za tvorby mulli-
tu, cristobalitu, a baddeleyitu (viz Tab. 4 a obr. 3). Chemický
rozbor pomocí rtg. fluorescenční analýzy ukázal, viz Tab. 5,
nepatrně zvýšený obsah alkálií (Na
2
O, K
2
O).
Obr. 1
Snímek z optického mikroskopu-teplota expozice
vláken 400
o
C
Obr. 2
Snímek z optického mikroskopu-teplota expozice
vláken 1050
o
C