Page 48 - Keramick

Basic HTML Version

48
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
ze skupiny MgO, CaO, ZnO; 0 až 10 B
2
O
3
. Suma oxidů
SiO
2
+ Na
2
O + Al
2
O
3
= 70,5 až 95 % mol. Suma oxidů
Al
2
O
3
a/nebo B
2
O
3
= 0,5 až 20 % mol. Dále sklo obsa-
huje alespoň jeden oxid kovu, vybraný ze skupiny oxidů
kovů Er
2
O
3
, Yb
2
O
3
, Ho
2
O
3
, Dy
2
O
3
, Tm
2
O
3
, Nd
2
O
3
, Pr
2
O
3
,
Bi
2
O
3
, Cu
2
O, CuO, Cr
2
O
3
, CrO
3
a NiO v rozmezí 0,001 až
8 % mol. Toto sklo vykazuje: absorpci v UV a/nebo ve
V IS a/nebo v IČ oblastech vlnových délek a současně
fotoluminiscenci ve VIS a/nebo IČ oblastech vlnových dé-
lek; index lomu 1,49 až 1,56; a střední optickou bazicitu
v intervalu 0,40 až 0,65. Sklo může obsahovat jeden oxid
kovu, vybraný ze skupiny lanthanoidů Er
2
O
3
, Yb
2
O
3
, Ho
2
O
3
,
Dy
2
O
3
, Tm
2
O
3
, Nd
2
O
3
a Pr
2
O
3
, v množství 0,05 až 8 % mol.
Je také výhodné, když sklo obsahuje alespoň jeden oxid
kovu, vybraný ze skupiny Bi
2
O
3
, Cu
2
O, CuO, Cr
2
O
3
, CrO
3
a NiO v rozmezí 0,001 až 5,0 % mol.Optické luminiscenční
sodnohlinitokřemičité sklo také může obsahovat alespoň
jeden oxid, vybraný ze skupiny Er
2
O
3
, Yb
2
O
3
, Ho
2
O
3
, Dy
2
O
3
,
Tm
2
O
3
, Nd
2
O
3
< /SUB> a Pr
2
O
3
v rozmezí 0,05 až 8 % mol.,
a současně obsahuje alespoň jeden oxid kovu, vybraný ze
skupiny Bi
2
O
3
, Cu
2
O, CuO, Cr
2
O
3
, CrO
3
a NiO v rozmezí
0,001 až 5,0 % mol.
303764
Uděleno: 14.03.2013
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Praha 6, CZ
Míka Ing. Ph.D. Martin, Praha, CZ
Špirková Ing. CSc. Jarmila, Praha 6, CZ
Stará Ing. Ph.D. Jarmila, Liberec, CZ
Malichová Ing. Ph.D. Hana, Chodov u Karlových Varů, CZ
Třešňáková Ing. Ph.D. Pavlína, Měšice, CZ
Optické luminiscenční sodnohlinitokřemičité sklo,
dopované ionty Cu+ a Cu2+, určené pro fotoniku
Popisuje se optické luminiscenční sodnohlinitokřemičité
sklo, dopované ionty Cu
+
a Cu
2+
, obsahující v % mol.: 60
až 80 SiO
2
; 10 až 20 Na
2
O; 0,5 až 10 Al
2
O
3
, s výhodou 0,1
až 15 ZnO; 0 až 20 MO, kde MO představuje alespoň jeden
z dvojmocných oxidů kovů, vybraných ze skupiny MgO,
CaO, ZnO; s výhodou 0,1 až 15 MgO a/nebo 0,1 až 15
CaO; 0 až 10 B
2
O
3
, s výhodou 0,1 až 10 B
2
O
3
. Suma oxi-
dů SiO
2
+ Na
2
O + Al
2
O
3
= 70,5 až 95 % mol. Suma oxidů
Al
2
O
3
a/nebo B
2
O
3
= 0,5 až 20 % mol. Sklo dále obsahuje
0,001 až 5,0 % mol. Cu
2
O a/nebo CuO, s výhodou 0,01 až
2,0 % mol. Optické luminiscenční sodnohlinitokřemičité
sklo, dopované ionty Cu
+
a Cu
2+
vykazuje: absorpci v UV
a/nebo ve VIS a/nebo v IČ oblastech vlnových délek a sou-
časně fotoluminisc enci ve VIS a/nebo IČ oblastech vlnových
délek;index lomu 1,49 až 1,56; a střední optickou bazicitu
v intervalu 0,40 až 0,65
UŽITNÉ VZORY
25270
Zapsáno: 25.04.2013
Dykast Robert, Praha, CZ
Dykast Robert, Praha, CZ
Suchá maltová směs pro přípravu podlahových
malt a lepidel s pevnějšími vlastnostmi, využitím
recyklovaného slévárenského písku, jako kvalitnější
složky
25256
Zapsáno: 22.04.2013
Best - Business,a.s. , Vyškov, CZ
Holemý Ing. Stanislav, Kunštát, CZ
Keramické pojivo pro výrobu korundových a karbido-
vých brousicích nástrojů
25606
Zapsáno: 01.07.2013
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební,
Praha, CZ
Keppert Ing. Ph.D. Martin, Husinec Řež, CZ
Pavlík Doc. Ing. Ph.D. Zbyšek, Čakovičky, CZ
Cementový kompozit
Zveřejněné přihlášky vynálezů
B65D 90/48
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,
Ostrava-Poruba, CZ
Brázda Robert Ing. Ph.D., Ostrava-Poruba, CZ
Horák Martin Ing., Rychvald, CZ
Zegzulka Jiří Prof. Ing. CSc., Ludgeřovice, CZ
Vyletělek Jan Ing., Darkovice, CZ
Zařízení k polohování snímačů zatížení výsypek
svislých skladovacích systémů