Page 49 - Keramick

Basic HTML Version

49
Keramický zpravodaj 29 (3-4) (2013)
Zařízení pro skladovací systémy sypkých hmot (1) se sklá-
dá ze stabilního základního rámu (2), který je uložen na
výsuvných podpěrách (31, 32, 33). Na základní rám (2)
je uložen otočný rám (4), k němuž jsou připojeny otočně
suvné držáky (51, 52, 53) se snímači (61, 62, 63) zatížení
výsypek. Vynálezu lze využít v průmyslových odvětvích
provozujících svislé skladovací systémy. Slouží především
k získávání charakteristik z atížení výsypek při různýc
h provozních situacích.
C03C 3/076
Panchartek Zbyšek Ing., Praha 2, CZ
Panchartek Zbyšek Ing., Praha 2, CZ
Sklářský kmen a způsob jeho přípravy
Řešení se týká sklářského kmene, který obsahuje
v %- hmotn.: sklářský písek 60 až 75 %, dolomit 15
až 20 %, uhličitan sodný (soda) 20 až 25 %, vápenec
4 až 6 %, znělec 0 až 2 %, Calumite 0 až 4 %, síran
sodný 0,5 až 1 %. Podstata řešení spočívá v tom, že 2
až 18 % hmotn. tohoto sklářského kmene je nahrazeno
odpadem z výroby pěnového skla o složení v %-hmotn.:
oxid křemičitý SiO269,39 %, oxid hlinitý Al2O35,00
%, oxid vápenatý CaO 2,95 %, oxid hořečnatý MgO
2,01 %, oxid draselný K2O 1,48 %, oxid železitý
Fe2O34,00 %, oxidy ostatní 0,645 %, sodík + draslík Na
+ K 16,00 %, Ca + Mg + Ba 5,01 %, s tolerancí +/- 5 %
u každé složky. Řešení se rovněž týká způsobu výroby
tohoto sklářského kmene.
Zveřejněné překlady evropských
patentových spisů
EP2403811
C03B 23/025
Saint-Gobain Glass France, 92400 Courbevoie, FR
Olivier Thierry, F-60150, Thourotte, Fr
Berthe Frederic, F-60200, Compiegne, FR
Labrot Michael, 52072 Aachen, DE
Tváření zasklení, které obsahuje otvor
EP2246308
C03B 9/34
Owens-Brockway Glass Container Inc., Toledo, OH 43666,
US
Flynn Robin L., Warerville, OH 43566, US
Vodící zařízení pro hrdlový prstenec zařízení pro
výrobu skleněných výrobků
EP 2200946
C03B 25/08
Saint-Gobain Seva, 71105 Chalon-sur-Saône, Fr
Bris, Jean-Jacques, F-71620 Bey, FR
Oudin Philippe, F-71380 Epervans, FR
Pec a způsob trvzení obsahující několik zařízení
k foukání tekutiny na plochu tenkého prvku typu
zasklení
NORMALIZACE
(Standardization)
Zpracováno podle Věstníků pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví květen-červen 2013
VYDANÉ ČSN
ČSN EN 14411 ed. 2
(72 5109)
kat.č. 92796
S účinností od
2014-08-01 se zrušuje
ČSN EN 14411
(72 5109)
ČSN EN ISO 1927-3
(72 6001)
kat.č. 92995
Jejím vydáním se
zrušuje
ČSN EN 1402-3
(72 6001)
Keramické obkladové prvky - De-
finice, klasifikace, charakteristiky
a označování;
Vydání: Květen 2013
Keramické obkladové prvky - De-
finice, klasifikace, charakteristiky
a označování;
Vydání: Srpen 2007
Žárovzdorné výrobky netvarové
(monolitické) - Část 3: Zkoušení
v dodaném stavu;
(idt ISO 1927-3:2012);
Vydání: Červen 2013
Žárovzdorné výrobky netvarové -
Část 3: Zkoušení v dodaném stavu;
Vydání: Červen 2004
ČSN EN ISO 1927-4
(72 6001)
kat.č. 92994
Jejím vydáním se
zrušuje
ČSN EN 1402-4
(72 6001)
74. ČSN EN ISO 1927-5
(72 6001)
kat.č. 92993
Jejím vydáním se
zrušuje
ČSN EN 1402-5
(72 6001)
Žárovzdorné výrobky netvarové
(monolitické) - Část 4: Stanovení
konzistence žárobetonů;
(idt ISO 1927-4:2012);
Vydání: Červen 2013
Žárovzdorné výrobky netvarové -
Část 4: Stanovení konzistence žá-
robetonů;
Vydání: Červen 2004
Žárovzdorné výrobky netvarové
(monolitické) - Část 5: Příprava
a zpracování zkušebních těles; (idt
ISO 1927-5:2012);
Vydání: Červen 2013
Žárovzdorné výrobky netvarové -
Část 5: Příprava a zpracování zku-
šebních těles;
Vydání: Červen 2004