Inovační den - Aplikované inovace pro hornictví

| Rubrika: Krátké zprávy | 2306 zobrazení

Australští dodavatelé služeb a zařízení pro těžební průmysl a vědecko-výzkumné instituce, které působí v tomto oboru, navštívili ve dnech 31.března – 4.dubna 2014 Českou republiku a Polsko.

Australské firmy a výzkumné společnosti hledají partnery především v oblasti technologií v oblasti důlní bezpečnosti a zařízení a služeb pro hornictví.

Australská vládní agentura Australian Trade Commission (Austrade) zorganizovala misi 7 firem působících v sektoru zařízení, technologií a služeb pro hornictví a 2 výzkumných institucí do Polska a České republiky. Cílem mise bylo usnadnit pochopení podmínek v těžebním průmyslu obou zemí a seznámit delegáty s hlavními příležitostmi v regionu. Byl zorganizován intenzivní program, který umožnil účastníkům poznat hlavní představitele hornického průmyslu v Polsku i v České republice. Mise prezentovala příklady předních řešení v oblasti poradenství, IT aplikací pro hornictví, bezpečnostních zařízení, těžebních technologií, vzdělání a aplikovaného výzkumu.

20140521 ostrava 2Delegace navštívila dne 3. dubna 2014 Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě (VŠB-TUO). VŠB-TUO, společně s Austrade zorganizovali sérii prezentací a diskusí mezi českými experty a zástupci firem a australskými odborníky o obchodním prostředí a odborných tématech spojených s hornictvím v České republice. V průběhu dne prezentovali zástupci Báňského úřadu České republiky, konaly se tři kulaté stoly na témata Efektivita v hornictví, Remediace a Bezpečnost a proběhla řada schůzek mezi českými a australskými společnostmi. Akce v Ostravě přilákala přes 80 zástupců českých firem, vědců a zástupců státní správy.

V pátek 4. dubna 2014 se australská delegace přesunula do Mostu, kde navštívila VUHU, a.s. a Vršanskou uhelnou a.s.. Byla zorganizována návštěva třetího největšího hnědouhelného dolu v České republice za doprovodu Ing. Petra Procházky, technického ředitele Vršanské uhelné a.s. a Ing. Miroslava Borovského, výrobního ředitele.

Po ukončení mise byla naplánována řada návazných aktivit včetně opětovných návštěv České republiky. Hlavní příležitosti vidí australští odborníci v oblasti důlního softwaru, bezpečnostního zařízení a důlních technologií a technologií zvyšujících energetickou využitelnost uhlí.

Australian Trade Commission (Austrade) je australská vládní agentura na podporu obchodu, investic a vzdělávání podporující také oblast turistického ruchu. Austrade má ve Střední Evropě dvě kanceláře - v Polsku a v České republice.

zdroj: www.austrade.gov.au .

Zpět do rubriky

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme