SEKTOROVÁ DOHODA

Sektorová dohoda pro oblast keramiky 2011-2020

NSP logoÚzká spolupráce škol a zaměstnavatelů a zvýšení prestiže keramického průmyslu – to je smyslem Sektorové dohody pro obor keramika v Karlovarském, Jihočeském a Plzeňském kraji.

Vznik sektorové dohody a její realizaci iniciovala
Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů
 

Hlavním úkolem sektorové dohody je zajistit dostatečný počet absolventů keramických oborů Technologie silikátů a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu prostřednictvím:

  1. centralizace výuky v místech a školách s dlouhodobou tradicí výuky, které mají kvalitní odborné a materiální zázemí tj.
  2. spolupráce škol a zaměstnavatelů při náborech žáků
  3. modernizace keramických oborů a zkvalitnění přípravy učitelů
  4. materiálně technického vybavení škol
  5. organizování praxí a stáží žáků i učitelů ve firmách

pdfPodepsaná sektorová dohoda 

K sektorové dohodě se do současné doby přihlásilo 15 firem - zaměstnavatelů z celé ČR a 3 zaměstnavatelská sdružení, 3 kraje a zástupci MPO, MPSV a MŠMT, kteří se podílejí na plnění cílů sektorové dohody a spolupracují s výše uvedenými školami.

Sektorová dohoda je dlouhodobým projektem s platností do r. 2020, který je otevřen i pro další zaměstnavatele, kteří se chtějí připojit k řešení problémů keramického školství.

Tato sektorová dohoda je novým prvkem v řešení problémů v oblasti technického školství a vytváří podmínky pro udržení a rozvoj máločetných specializovaných oborů jakým je keramický obor.

Sektorovou dohodu podpořili a podepsali také hejtmani Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jakož i zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.

Sektorová dohoda pro obor keramika vznikla v rámci realizace veřejné zakázky Národní soustava povolání II.

dohoda

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme