Keramický zpravodaj

5 2013

Vydávání ukončeno.


Časopis je orientován na přírodní a alternativní suroviny, úpravnictví a technologie, výrobky silikátového průmyslu, zkušební postupy a metody, normalizaci a patenty, průmyslovou ekologii a životní prostředí, trendy vývoje atd.

Kromě odborných článků - původních prací tuzemských autorů vč. recenzovaných a překladů - obsahuje i informace o normách, patentech a vynálezech, českých a zahraničních firmách, nových technologiích a výrobcích a další. 

 • Keramický zpravodaj vychází bez přerušení od roku 1985
 • Ročně vychází šest čísel
 • ISSN: 1210-2520
 • evid.č. MK ČR E 18837
 • Vydavatel: SILIKÁTOVÝ SVAZ z.s., Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

Vydání každého čísla předchází systematické monitorování primárních i sekundárních zdrojů informací z oboru. Patří sem zpracování odborných časopisů (článků), které vydavatel buď odebírá nebo jsou vyhledávány v knihovní síti, shromažďování, výběr a třídění informací, dokumentace a konečné zpracování. Dále výběr informací z oblasti patentoprávní ochrany na Úřadě průmyslového vlastnictví, sledování změn v normalizaci, zpracování informací z tiskových konferencí pořádaných k příležitosti důležitých výstav (především z oblasti stavebnictví) atd.

Nedílnou součástí činnosti související s vydáváním Zpravodaje je zpracovávání rešerší na konkrétní témata (patentových, literárních) dle požadavků zadavatelů, zajišťování článků z odborných časopisů (v ČR dostupných i nedostupných) nebo přednášek z mezinárodních konferencí vč. případných překladů.

Původním vydavatelem Keramického zpravodaje byl Projektový a konstrukční ústav keramiky (VHJ Československé keramické závody). Od roku 1995 s.r.o. CERAMICA PRAGA. Silikátový svaz vzhledem k zájmu členů a jedinečnosti časopisu vydávání každoročně dotoval. Od poloviny roku 2004 svaz vydávání Keramického zpravodaje převzal a vydává ho v rámci své vydavatelské činnosti. 


Charakteristika Keramického zpravodaje

 • Určení - odborným a technickým pracovníkům z řady oborů silikátů (nejen keramika).
 • Zaměření - odborné informace původní a průběžná rešerše zahraniční odborné literatury (monitoruje se cca 19 titulů odborných časopisů).
 • Další informace - o vynálezech a patentech, normách, veletrzích a novinkách z oboru.
 • Vybrané služby - články v originálním znění, články přeložené, rešerše na vybraná témata apod.
 

Zpracovávané zahraniční časopisy

 • Keramische Zeitschrift (D)
 • Ceramica Informazione (I)
 • Interceram (D)
 • Fliesen und Platten (D)
 • Steklo i keramika (RU)
 • Ogneupory (RU)
 • Ziegelindustrie International (D)
 • icv (F)
 • Journal of the European Ceramic Society (UK)
 • World Ceramic Refractories (UK)
 • Sci. and Technol. of Advanced Materials (UK)
 • CFI/BDKG (D)
 • Ceramics International (UK)
 • Ceramic Industry (USA)
 • Zement-Kalk- Gypsum (D)
 • Industrial Ceramics (I)
 • Industrial Minerals (UK)
 • AufbereitungsTechnik (D)
 • Industrial Diamond Review (UK)
 • Ind. Diamanten Rundschau (D)
 • Ceramics Int. Journal (I)
 • Cerámica y Vidrio (E)
 • Zement+Beton (D)

 

 

Jsme členem

 • Banner
 • Banner

Naše záštita

 • Banner

Spolupracujeme

 • Banner
 • Banner

Doporučujeme