Vznik a činnost

Chemickým prvkem nejhojněji zastoupeným v zemské kůře je křemík, jehož oxid se v čisté formě jako křemen, ale zejména v podobě svých sloučenin - silikátů - na výstavbě povrchové vrstvy naší planety podílí téměř 60 %. Příznivých mechanických vlastností přírodních silikátových materiálů, zejména pevnosti, tvrdosti a tepelné odolnosti, ale i jejich estetického vzhledu si povšiml již pravěký člověk. Začal jich cílevědomě využívat nejprve v surovém stavu pro výrobu nástrojů a pomůcek a později na základě náhodných objevů vytvořil technologické postupy příprav nových „syntetických" silikátových hmot za použití tepelného zpracování. Nejprve zvládl pálením jílových hmot výrobu keramiky, značně později tavení a tvarování skla a nejnověji pak výrobu dalších silikátových materiálů, jako maltovin apod.

Mezi nejstarší obory lidské činnosti patří výroba keramiky, jak o tom svědčí výrobky z pálené hlíny pocházející asi ze 7. tisíciletí př. n. l. První dochované keramické výrobky užívané pro stavění jsou asi ze 4. tisíciletí př. n. l. O cca dva tisíce let mladší je jemná stavební keramika, zejména barevně glazované obkladové prvky. Místem nálezů těchto materiálů je Blízký východ, zejména stará Asýrie a Babylonie. Tedy území, kde nebyl k dispozici jiný stavební materiál s velkou životností. Na tuto tradici navázala islámská expanze ve druhé polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu a s arabskými výboji se keramika dostala do Španělska.


Vznik Silikátového svazu

Svaz vznikl 22. dubna 1992.

Ustavující valné hromady, která se konala 10. března 1992 v Keramickém servisu v Malátově ulici v Praze 5, se zúčastnilo 21 zakládajících členů. Valná hromada odsouhlasila stanovy svazu a zvolila svazové orgány. Prvním předsedou byl zvolen Ing. Jiří Sedmidubský CSc. 

pdfHistorie svazu


Činnost svazu

V současné době sdružuje Silikátový svaz subjekty zabývajících se geologickým průzkumem, těžbou a úpravnictvím silikátových surovin, výrobou keramických a cihlářských výrobků a výzkumnou, vývojovou, projektovou, obchodní a odbornou pedagogickou činností.

pdfVýroční zpráva 2014


Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními asociacemi. Od roku 2001 máme živnostenské oprávnění na vydavatelskou a nakladatelskou činnost, od roku 2007 také na pořádání školení, seminářů apod. Vydali jsme více než 80 publikací a učebnic pro střední a vysoké školy, pro odborníky z praxe i laickou veřejnost. Od roku 2004 jsme převzali vydávání referátového časopisu pro silikátový průmysl Keramický zpravodaj (1985).

 

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme