Úspěch Keramického zpravodaje

| Rubrika: Krátké zprávy | 2267 zobrazení

Keramický zpravodaj byl Radou pro výzkum, vývoj a inovaci zapsán do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů.

Před několika lety vytvořil poradní orgán vlády České republiky „Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR". Do tohoto registru Keramický zpravodaj nebyl v době jeho vzniku zařazen, přestože už vycházel dávno před jeho vytvořením. Časopis byl jak odborný, tak jeho obsah a náplň procházela recenzním řízením. Nesplňoval sice některá formální kriteria, ale ta bylo možné hravě splnit tak, jak se s nimi vyrovnala naprostá většina obdobných odborných technických časopisů. Přestože časopis prošel v uplynulých letech řadou změn, od změny vydavatele a obsahu ke změně kvality tisku, zařazení do seznamu nebylo považováno za podstatné.

Názory na důležitost zvýšení kvality Keramického zpravodaje se však postupně měnily a nezařazení do uvedeného soupisu časopisů bylo považováno za handicap. Odborná veřejnost si zvykla odborné tiskoviny hodnotit. Proto časopis zařazený do „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů" považuje za vyšší kategorii. Na publikace v časopisu vyšší kategorie se obvykle lépe odkazuje, například v původních vědeckých pracích nebo odborných článcích. Do registru bylo možné zařadit odborný časopis až po splnění určitých kriterií.

Poradní orgán vlády ČR se současným názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace" po uplynutí určitého období zveřejňoval přihlášku a v ní uplatňovaná kriteria pro zařazení do seznamu. V posledních třech letech bylo možné tuto přihlášku najít a podat na internetové adrese (www.vyzkum.cz) pouze v jednom ze zimních měsíců roku. Stránka byla funkční, tedy použitelná právě jen jeden měsíc. Po vyplnění a odeslání formuláře jediným správným předepsaným způsobem se čekalo na vyhodnocení. Kolonky se meziročně počtem ani obsahově příliš nelišily. Měnily se však komentáře ke kolonkám a pro vyplnění číselných hodnot, z kterých vyplýval způsob vyplňování a vyhodnocování.

Představitelé vydavatele rozhodli realizovat zpracovaný projekt na zkvalitnění časopisu tak, aby byly splněny požadavky kladené na recenzovaný časopis. Znamenalo to plnit aktuální požadavky kriterií a obstarávat doklady o zařazení časopisu v různých databázích, přidělených evidenčních číslech a jiných parametrech. Jakýkoli nepravdivý údaj by byl důvodem pro nezařazení časopisu do „Seznamu recenzovaných časopisů" uveřejněném v daném roce. Totéž by nastalo, pokud by některá číselná hodnota kritéria nedosahovala parametru stanoveného hodnotiteli. Musely se ověřit některé údaje, provést určité změny v práci redakce, zaktivizovat redakční radu, přeměnit hodnotící hlediska a zaměřit se více na některé stránky časopisu. Požadovanými změnami Keramický zpravodaj prošel se ctí, jak si jistě uvědomí vytrvalí čtenáři. Ostatní mají možnost porovnat nová a starší čísla časopisu v knihovně, nebo si je objednat v redakci časopisu.

Tím, že je Keramický zpravodaj zapsán do „Seznamu recenzovaných časopisů", se příznivě mění mnohé pro přispěvatele časopisu. V současnosti jsou články uveřejněné v tiskovině zaregistrované v „Seznamu recenzovaných časopisů" hodnoceny více body než v minulých letech, například se snížil rozdíl ve srovnání s publikací v „časopisu s IF". Jak mnozí vědí, důležité je to v situaci, když se bodově hodnotí a porovnává publikační činnost jakéhokoli subjektu, ať osoby či organizační jednotky v oblasti vzdělávání, vědy nebo výzkumu. Pro mnohé autory článků již není nezbytné usilovat jen o uveřejnění v časopisu, který má „impact factor" a ostatní časopisy nuceně ignorovat. Náš časopis možnost uveřejnění odborného článku nabízí. Pro méně informované sdělujeme, že část příspěvků do časopisu se podle daných pravidel musí nechat recenzovat. Znamená to posoudit autorský text adekvátně vzdělaným a zkušeným odborníkem, obvykle kolegou v oboru.

Těšíme se na hodnotné příspěvky.

Jaroslav Stoklasa, předseda redakční rady

Zpět do rubriky

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme