Projekt Správné praxe

| Rubrika: Vzdělávání | 2113 zobrazení

Evropská komise schválila v rámci programu Leonardo da Vinci multilaterální projekt transferu inovací nazvaný „Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem", který podal Silikátový svaz se svými partnery. Jde o projekt, který má za cíl zvýšit kvalitu navrhování a provádění obkladů z keramiky, skla a kamene.

Členy Silikátového svazu, jsou např. společnost Lasselsberger, největší český výrobce keramických obkladových prvků, tak i Střední škola Horní Bříza, kde byla před více než 10 lety obnovena výuka oboru Obkladač. Silikátový svaz se v rámci vydavatelské činnosti specializuje na učebnice a odborné texty pro obkladače a proto je zcela logické, že bude nositelem tohoto projektu za úzké spolupráce s Cechem obkladačů ČR.

Základem je, že se podařilo získat licence k vydání praxí ověřených odborných pokynů národních svazů obkladů a dlažeb z Rakouska, Švýcarska a od The Tile Council of North America (TCNA) z USA, která vydává respektovanou příručku pro obkládání. V zahraničí tyto pokyny znají a dodržují investoři, projektanti, architekti, stavbyvedoucí i obkladači. Projekt podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svaz drobných, malých a střední zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR jako součást Hospodářské komory ČR.

V rámci projektu budou v průběhu roku 2014 vydány příručky umožňující zavedení systému jakosti formou správných praxí. Projekt počítá s vydáním dvou základních příruček. První bude systémová a bude obsahovat přehled cca 90 základních metod obkládání s uvedením možných použití, s grafickými schématy souvrství, základními údaji k dané metodě, výhodami a nevýhodami, hmotností souvrství, zatížení vlhkostí, požadavky na materiály, dilatacemi apod. Druhá příručka bude obsahovat vybrané detailnější informace k různým problémům při pokládce tak, jak je vydaly svazy obkladů a dlažeb v Rakousku a Švýcarsku. Jde o poměrně rozsáhlé dílo, které bude mít celkem více než 500 stran pokynů a informací. Mimo vydání pokynů projekt zahrnuje 3 mezinárodní workshopy a 10 pilotních kurzů, které budou určeny pro cílovou skupinu projektantů, architektů, managementu staveb, řemeslníků, investorů, ale i státní správy. Svým významem jde o mimořádný projekt, který zavádí pravidla správné praxe do tolik podceňované oblasti jako je obkládání, ale také směřuje k ochraně spotřebitele.

Takto velký projekt vyžaduje i partnery nejen tuzemské, ale také zahraniční. Hlavními partnery jsou Cech obkladačů České republiky, ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra Technologie staveb a Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice. Asociovanými partnery pak Österreichische Fliesenverband, SPV Schweizerische Plattenverband, Slovenská technická univerzita, fakulta stavební, katedra Technologie, Technická univerzita Tallin, Střední průmyslová škola stavební České Budějovice, Střední škola Horní Bříza a Střední škola technická AGS Teplice. Jelikož jde o projekt EU, nebylo možné mít za partnera významnou asociaci z USA „The Tile Council of Nord America", která poskytla licenci.

Co to přinese pro denní praxi? To, co v současné době chybí. Informace ověřené praxí, doplnění chybějících norem. Zavádí systém jakosti a standardizace procesů při obkládání a je základem pro systém celoživotního vzdělávání.

  1. Projektantům a architektům standardizované postupy pro pokládku
  2. Obkladačům jasné informace, jak má vypadat souvrství
  3. Investorům transparentnost procesu obkládání, jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska životnosti souvrství

Projekt byl zahájen 1. prosince 2013 a bude trvat 21 měsíců.Informace budou zveřejňovány na www.spravnepraxe.cz  

Zpět do rubriky

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme