Studium Technologie keramiky zahájeno

| Rubrika: Vzdělávání | 2272 zobrazení

S novým školním rokem 2015/2016 se v našem keramickém technickém školství stala řada významných událostí.

Po delší přípravě a složitých jednáních se po mnoha letech podařilo otevřít obor vzdělání Technologie silikátů (Technologie keramiky) 28-46-M/01.

Potřeba středoškolsky vzdělaných odborníků v keramice tížila řadu zaměstnavatelů v oboru, protože v současnosti dochází u řady zaměstnavatelů ke generační výměně, ale také pociťují mít vedle odborníků oborech strojních, elektro i keramiky, kteří přináší potřebný vhled do keramické výroby.

Díky vstřícnosti odboru školství Jihočeského kraje a iniciativě ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni PhDr. J. Novotného bylo možné požádat Ministerstvo školství a mládeže o souhlas s otevřením tohoto oboru v dálkové formě. Toto studium je realizováno jako zkrácené pro absolvěnty jiných maturitních oborů, kdy jsou jim uznány již absolvované předměty a maturity a studium může být plně orientováno a technologii keramiky.

Velmi podstatný je zájem zaměstnavatelů napříč celým keramickým sektorem. Došlo k synergickému efektu všech hlavních producentů jako jsou firmy Lasselsbeger, Heluz, Laufen CZ, P-D Refraktories, LB Minerals, ale také za přispění Silikátového svazu a Asociace sklářského a keramického průmyslu.  Je třeba ocenit to, že zaměstnavatelé vytvořili optimální podmínky pro studium svých zaměstnanců. Z počátku byly obavy, zda dojde k naplnění minimálního počtu. Opak byl skutečností. První ročník zahájilo 18 „žáků“ – dospělých z řady výrobních závodů, což byla horní kapacitní hranice a tak se museli někteří zájemci odmítat.  Zaměstnavatelé také podrobněji plánují vysílání zaměstnanců ke studiu i v dalších letech, ale i vysílání svých odborníků – specialistů, kteří pomohou škole v dalších přednáškách a tím přiblížení praxi.

Otevření studia keramiky je též výsledkem oprávněnosti existence Sektorové dohody pro keramiky, která byla uzavřena na léta 2014 – 2020. Je to milé právě v roce, který byl vyhlášen jako rok technického vzdělání.

Je to známka, že situace se obrací, protože stávající výrobci keramiky jsou stabilními a perspektivními zaměstnavateli. 

Zpět do rubriky

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme