Číslo 4/2012

| 1620 zobrazení

On-line verze

Obsah čísla:

 • R. Sokolář: Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu - část 2: střep z plastického těsta
 • J. Pospíšil, M. Mikoláš, R. Kořínek, H. Štěpánková, H. Růčková: Plánování těžby při lomovém dobývání
 • V. Pazderová, M. Herzán, J. Pazderka: Seznámení s výsledky nákladového hodnocení výroby bentonitových forem
 • Anotace ze zahraničních odborných časopisů
 • Vynálezy-patenty
 • Normy
 • Firmy-technologie-výrobky-veletrhy: J. Protivínský: 16. Bentonitová konference
 • Ceny surovin
 • Z českých časopisů
 • Design: Designblok 2012 a zaměstnavatelé
 • Historie: J. Kunc: Střípky z keramického oboru (21), V. Dufek: Sklářský rod Friedrichů v Čechách - část 2
 • Společenská kronika
 • Silikátový svaz informuje: R. Holešinský: Historie a současnost Výzkumného ústavu stavebních hmot a.s.

Jsme členem

 • Banner
 • Banner

Naše záštita

 • Banner

Spolupracujeme

 • Banner
 • Banner

Doporučujeme