Číslo 1/2013

| 1768 zobrazení

On-line verze

Obsah čísla:

 • V. Kala, M. Mikoláš, K. Vymyslická, N. Štanglerová, P. Foitová Dernerová: Využití programového systému Atlas DMT při projektování clonových odstřelů
 • I. Koštial, D. Naščák, J. Mikula: Sušenie technogénnych odpadov v rýchlootáčkovej rotačnej peci
 • R. Nečas, M. Hroza, M. Boháč: Historické přísady pro modifikaci vlastností vápenných kaší
 • Anotace ze zahraničních odborných časopisů
 • Vynálezy-patenty
 • Normy
 • Firmy-technologie-výrobky-veletrhy:
 • H. Kraus: Keramika RAKO slaví 130. narozeniny
 • Ceny surovin
 • Z českých časopisů
 • Design
 • Historie: J. Kunc: Střípky z keramického oboru (24)
 • V. Dufek: Sklářský rod Friedrichů v Čechách - část 3
 • Společenská kronika: Vzpomínka na Ing. Antonína Hrušku, MASc, Ing. Vladimír Dufek, CSc. - 85 let
 • Silikátový svaz informuje
 • Původní a recenzované články v roce 2012

Jsme členem

 • Banner
 • Banner

Naše záštita

 • Banner

Spolupracujeme

 • Banner
 • Banner

Doporučujeme