Volební valná hromada 2014

| Rubrika: Krátké zprávy | 2427 zobrazení

Valná hromada svazu si včera v Praze zvolila své nové představitele na následující dva roky.

Na začátku valné hromady vystoupil Petr Král z České národní banky s přednáškou na téma Intervence ČNB v kontextu aktuálního ekonomického vývoje. 

Následně předseda svazu Pavel Fiala informoval o činnosti výkonného výboru od minulé valné hromady a o plnění programnových cílů. Program pokračoval přijetím Cechu obkladačů České republiky do svazu. Následovalo schválení účetní uzávěrky za loňský rok. Nový občanský zákoník transformoval občanská sdružení na spolky a valná hromada v duchu těchto ustanovení schválila nové stanovy, doplnila název svazu o zkratku z. s. (zapsaný spolek) a změnila sídlo na Učňovská 100/1, 190 00 Praha.

Jelikož skončilo funkční období orgánů svazu, bylo voleno nové představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo bude pro období 4/2014 - 4/2016 pracovat ve složení Pavel Fiala, Ladislav Matoušek, Eduard Justa, Karel Suda, Ladislav Kašpar, Lubomír Aron a Aleš Voráček. Do dozorčí rady na stejné období byli zvoleni Miroslav Balej, Pavel Roubíček a Milan Mikoláš.

Valná hromada pokračovala schválením směrnice členských příspěvků a plateb za služby. V závěrečné diskusi vystoupili:

  • Evžen Krameš: výsledky statistického sledování za 2013
  • Jiří Novotný: záměr otevřít Technologii keramiky - pomaturitní distanční studium na SUPŠ Bechyně
  • Eduard Justa: projekt Správné praxe v obkládání keramikou, sklem a kamenem
  • Martin Pertl: možnosti propagace členů v rámci nových internetových stránek svazu

Zpět do rubriky

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme