Vítáme Vás

Silikátový svaz

Účelem svazu je vystupovat ve prospěch zájmů a potřeb silikátového průmyslu a navazujících oborů. Ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj silikátového průmyslu. Definovat, reprezentovat, podporovat a prosazovat oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí. Podílet se na tvorbě zákonů a dalších právních předpisů včetně technických norem, které ovlivňují silikátový průmysl. Propagovat silikátový průmyslu jako perspektivní obor a napomáhat oborovému školství a vzdělávání. 

Činnost svazu

V současné době sdružuje Silikátový svaz právnické subjekty, které se zaměřují na těžbu a úpravu silikátových surovin, navazující výrobu produktů, na vzdělávací, výzkumnou, projektovou a obchodní činnost.

K projednávání a řešení konkrétních odborných otázek společného zájmu máme vytvořeny expertní skupiny složené z odborníků členských organizací a externích odborníků.

Svaz je realizátorem i partnerem řady vzdělávacích projektů z prostředků EU.

Keramický zpravodaj

E-shop knih

Od roku 2001 svaz vydává odborné publikace, učebnice, sborníky a účelové tisky.
Celkem bylo vydáno už více jak 80 publikací. 

Vážení čtenáři, 

Od 25. 7. 2018 do 8. 8. 2018 bude z důvodu dovolené e-shop uzavřen. Všechny objednávky budou vyřízeny od 9. 8. 2018. Děkujeme za pochopení


spravnepraxe kopie


Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme