Správné praxe

Správné praxe v obkládání keramikou, sklem a kamenem

Projekt vychází z naléhavé potřeby standardizovat vybrané postupy používané při obkládání keramikou, sklem a kamenem (vč. betonových dlaždic a umělého kamene) a zaměřen na zvýšení kvalifikační úrovně cílové skupiny stavebních profesí, transparentnost a kvalitu prováděných stavebních činností, což v současné době u nás není. Vzorem jsou zkušenosti z Německa, Švýcarska, Rakouska a USA. Dojde k vytvoření inovativních pracovních příruček vhodných pro běžnou práci, ale i pro edukativní aktivity v rámci celoživotního vzdělávání a samostudium. 

Cílová skupina:

Široké spektrum stavebních profesí zahrnující stavební inženýry, projektanty, architekty, management staveb, znalce, řemeslníky – obkladače, management staveb, žáky (i učně), studenty a učitele středních a vysokých škol stavebního směru, výrobce stavební chemie a materiálů, státní správu a také investory (jako významná součást ochrany spotřebitele).

Inovativnost:

Spočívá v efektivním přenosu know-how z praxe a výzkumu, které v ČR chybí, ze Švýcarska a Rakouska (Merkblätt = Guideline), s využitím zkušeností ze zemí mimo EU (USA –Handbook for Tile, Glass, Stone Installation). Jde o prestižní know-how, které nemá nikdo v ČR.

Zkušenosti:

Projektový tým má praktickou zkušenost z úspěšné realizace obdobného projektu ve SŠ Horní Bříza, kde bylo přeloženo a vydáno 260 stran z příručky „Handbuch für Fliesenleger – Technik“ (soubory Merblätt).

Udržitelnost projektu: 

Publikováním příručky správné praxe a technických informací, jejich průběžnou inovací se vytváří trvalý standardizovaný systém, kterým se řídí jak technologické procesy, doplňují chybějící návaznosti ČSN a EN normy a také jsou podkladem pro rozhodování případných sporů. Registrací správných praxi u Hospodářské komory ČR dochází ke vzniku všeobecně uznávané podnormy jako systému řízení jakosti. Vznikne systém průběžný edukačních aktivit v rámci celoživotního vzdělávání ve spolupráci s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a zároveň vytváří systém jakosti v těchto činnostech.

Výstupy z projektu: 

  • Příručka správné praxe I - pro obkládání keramikou, kamenem a sklem 
  • Příručka správné praxe II - soubor Technických informací“ (Giudeline) cca 30 základních předpisů s technologickými a dalším pokyny souvisejícími s obkládáním vč. požadavků na podklady, hydroizolace apod.

Celkem bude přeloženo 500 – 600 stran technických informací pro obkládání. Součástí bude pilotní ověření v kurzech (plánováno 10 pilotních kurzů). Vše bude zpracováno s maximální názorností a přehledností tak, aby to bylo srozumitelné pro celou cílovou skupinu. Bude využito praktických zkušeností z Rakouska, Švýcarska, USA, ale i Německa.

www.spravnepraxe.cz 

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme