Členské příspěvky

Členský příspěvek pro řádné členy

 • se hradí každý rok, je fakturován v lednu, splatnost 30 dnů
 • podnikatelský subjekt – 500 Kč, ostatní – 0 Kč
 • není snižován v závislosti na měsíci vstupu do svazu 

Platby za služby

 • Výše platby za služby se odvozuje od tržeb za vlastní výrobky a služby (řádek II. 1 Výkazu zisků a ztrát) člena v předcházejícím roce. Výše záloh se vyjadřuje v poměrné hodnotě tzv. zálohových jednotek. Základní sazba 500 ZJ je za prvních 50 mil. Kč.
 • Výše zálohové jednotky:

  • pro rok 2014 ve výši 14 Kč bez DPH
  • pro rok 2015 a další roky, pokud nebude rozhodnuto jinak, ve výši 12 Kč bez DPH
  • lednová záloha je fakturována v hodnotě 50% předcházející celkové platby za služby
  • červnový doplatek je vypočten na základě tržeb předcházejícího roku
  • splatnost 30 dnů
  • 50% sleva při vstupu do svazu mezi 1. 7. – 30. 9.
  • 75% sleva při vstupu do svazu mezi 1. 10. – 31. 12.
Tržby/rok v Kč Základní sazba ZJ ZJ za každý milion tržeb navíc
do 50 000 000 500 -
50 000 001 do 100 000 000 500 10
100 000 001 do 200 000 000 500 7
200 000 001 do 500 000 000 500 5
nad 500 000 001 500 3

 

Dodatek

Pokud nebude rozhodnuto představenstvem jinak, jsou členské akce bezplatné.

Jsme členem

 • Banner
 • Banner

Naše záštita

 • Banner

Spolupracujeme

 • Banner
 • Banner

Doporučujeme