Silis školí své členy v oblasti IT dovedností

Kategorie: Projekty

skoleni-IT

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: Národní plán obnovy

Doba trvání: 1. 1. 2024 – 30. 9. 2025

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008461

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání (digitální dovednosti) úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

V projektu jsou očekávány změny v podobě zvýšení úrovně kompetencí zapojených zaměstnanců a z toho pramenící zlepšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu.

Projekt je financován Evropskou unií.

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme