Vzdělávací akce Silikátového svazu

Kategorie: Projekty

EU-publicita

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Doba trvání:
červenec 2019 až červen 2023
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010793

Stručný popis:
Silikátový svaz z.s. plánuje proškolit zaměstnance svých členských organizací a prohloubit tak jejich dovednosti a znalosti v oblastech, které využijí ke své pracovní činnosti. Za tímto účelem byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců jednotlivých členů.

Klíčové aktivity:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme