Vzdělání v SILIS

Podpora zaměstnanců členských organizací Silikátového svazu, zvyšování konkurenceschopnosti členských organizací Silikátového svazu

  • Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00024
  • Částka: 15 658 447,00 Kč
  • Doba realizace projektu: 1. leden 2011 až 31. prosinec 2013

Popis projektu

V projektu budou vzděláváni zaměstnanci členů Silikátového svazu z různých pracovních pozic: top, střední management, obchodníci, administrativní pracovníci i pracovníci výroby. Účastníci si absolvováním vzdělávacích aktivit prohloubí manažerské, obchodní a komunikační dovednosti, naučí se efektivně řešit problémy, motiviovat azměstnance, rozšíří si specifické PC dovednosti a jazykové znalosti. Vzdělávání bude probíhat na území ČR, v osmi krajích dle dohody zúčastněných členů Silikátového svazu. 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců zvýšit, navzdory současné hospodářské krizi, adaptabilitu a konkurenceschopnost 7 členů Silikátového svazu podnikajících v odvětví K národního hospodářství 

Cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci 7 členů Silikátového svazu z různých pracovních pozic 

Výsledky

V průběhu projektu dojde k realizaci 7 vzdělávacích programů, v rámci kterých budou proškoleni zaměstnanci členů Silikátového svazu v oblastech měkkých dovedností, dále v oblasti IT vzdělávání a jazykového vzdělávání.

 

 

Jsme členem

  • Banner
  • Banner

Naše záštita

  • Banner

Spolupracujeme

  • Banner
  • Banner

Doporučujeme